โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
แพทย์หญิงนันทวรรณ คูสุวรรณ์
ข้อมูลแพทย์
แพทย์หญิงนันทวรรณ คูสุวรรณ์
ภาษา : Thai, English
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
กุมารเวชศาสตร์สาขาโรคไตเด็ก
วุฒิการศึกษา
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต : คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กุมารเวชศาสตร์ : คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กุมารเวชศาสตร์สาขาโรคไตเด็ก : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
- PALS หลักสูตรอบรมการช่วยชีวิตในเด็ก

ความสนใจทางด้านคลินิก
- กุมารเวชศาสตร์
- กุมารเวชศาสตร์โรคไต
สมาชิก / กรรมการ
- สมาชิกแพทยสภา
- สมาชิกสมาคมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทย
ผลงานวิจัย / สิ่งตีพิมพ์
- PMK handbook of pediatric nephrology : chapter 23 Renal artery stenosis
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร 08.00 – 17.00 น.
พุธ 08.00 – 19.30 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 07.30 – 20.00 น.
เสาร์ 08.00 – 20.00 น.
แผนก : ศูนย์กุมารเวชกรรม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ