โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์ยุทธพล ทิตอร่าม
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์ยุทธพล ทิตอร่าม
ภาษา : Thai, English
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
กุมารแพทย์โรคหัวใจ
วุฒิการศึกษา
- พ.ศ.2544 – 2550 : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.ศ.2553 – 2556 : สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.ศ.2556 – 2558 : อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
-

ความสนใจทางด้านคลินิก
- กุมารเวชกรรมทั่วไป
- กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
สมาชิก / กรรมการ
- สมาชิกแพทยสภา
- สมาชิกราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
- สมาชิกชมรมกุมารแพทย์โรคหัวใจ
ผลงานวิจัย / สิ่งตีพิมพ์
-
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร 07.30 – 20.00 น.
พุธ 08.00 – 16.30 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00 – 20.00 น.
เสาร์ 08.00 – 20.00 น.
แผนก : ศูนย์กุมารเวชกรรม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ