โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
แพทย์หญิงปริญดา พุ่มดอกไม้
ข้อมูลแพทย์
แพทย์หญิงปริญดา พุ่มดอกไม้
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กุมารแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลบ้านหมี่ โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
แพทย์ทั่วไปประจำโรงพยาบาลหนองม่วง โรงพยาบาลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
กุมารแพทย์โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลหนองม่วง
กุมารแพทย์ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ 08.30-13.00 น.
อังคาร 07.30 - 20.00 น.
พุธ 08.00 - 15.00 น.
พฤหัส 08.30 - 15.00 น.
ศุกร์ 08.30 - 15.00 น.
เสาร์ 08.00 - 20.00 น.
แผนก : ศูนย์กุมารเวชกรรม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ