โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
แพทย์หญิงสุณีย์ เชื้อสุวรรณชัย
ข้อมูลแพทย์
แพทย์หญิงสุณีย์ เชื้อสุวรรณชัย
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
วุฒิบัตรกุมารแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
กุมารแพทย์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
กุมารแพทย์ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 09.00 - 17.00 น.
แผนก : ศูนย์กุมารเวชกรรม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ