โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
แพทย์หญิงนิธิภา จันทรวงศ์
ข้อมูลแพทย์
แพทย์หญิงนิธิภา จันทรวงศ์
ภาษา : Thai, English
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
สาขา กุมารเวชศาสตร์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาบัตร : แพทยศาสตร์บัณฑิต,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2550
ปี2556 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา กุมารเวชศาสตร์
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
-

ความสนใจทางด้านคลินิก
-
สมาชิก / กรรมการ
-
ผลงานวิจัย / สิ่งตีพิมพ์
-
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ 08.00 - 16.30 น.
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส 07.30 - 20.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 20.00 น.
เสาร์ 08.00 - 20.00 น.
แผนก : ศูนย์กุมารเวชกรรม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ