โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์ณัฐพล ธรรมสกุลศิริ
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์ณัฐพล ธรรมสกุลศิริ
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
กุมารเวชศาสตร์ ตจวิทยา

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี


ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลอุทัยธานี
แพทย์ประจำบ้าน คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กุมารแพทย์โรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9
กุมารแพทย์โรคผิวหนัง โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.
จันทร์ 08.00 - 20.00 น.
อังคาร 08.00 - 20.00 น.
พุธ 08.00 - 17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
แผนก : ศูนย์กุมารเวชกรรม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ