โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
แพทย์หญิงรัญชนก วัฒโย
ข้อมูลแพทย์
แพทย์หญิงรัญชนก วัฒโย
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลปัตตานี
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตานี
กุมารแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลปัตตานี
กุมารแพทย์ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ 07.30 – 20.00 น.
จันทร์ 08.00 – 17.00 น.
อังคาร 08.00 – 20.00 น.
พุธ -
พฤหัส 08.00 – 19.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 09.00 - 13.00 น.
แผนก : ศูนย์กุมารเวชกรรม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ