โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์วิศรุต ตปนียากร
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์วิศรุต ตปนียากร
ภาษา : Thai, English
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
กุมารเวชศาสตร์
วุฒิการศึกษา
ปี2555 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี2561 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
-

ความสนใจทางด้านคลินิก
-
สมาชิก / กรรมการ
-
ผลงานวิจัย / สิ่งตีพิมพ์
-
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.
จันทร์ 07.30 - 20.00 น.
อังคาร 08.00 - 14.00 น.
พุธ 08.00 - 17.00 น.
พฤหัส 08.00 - 20.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
แผนก : ศูนย์กุมารเวชกรรม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ