ดูรายการตรวจที่นี่

ซื้อโปรแกรม 100 ท่านแรก รับ Gift Voucher ถ่ายภาพสตูดิโอพร้อมกรอบหลุยส์มูลค่า 15,900 บาทLife Style ใหม่ของการตรวจสุขภาพ รับการตรวจถึงที่ห้องพักแบบชิลๆ

Basic Check Up
ลำดับ รายการ Limit
1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
Physical Examination
2 ครั้ง/ปี
2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
Vital signs
ไม่จำกัด
3. เอกซเรย์ปอด
Chest X-ray
ไม่จำกัด
4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG
ไม่จำกัด
5. ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination
ไม่จำกัด
6. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
CBC
ไม่จำกัด
7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar (FBS)
ไม่จำกัด
8. ตรวจการทำงานของไต
Creatinine
ไม่จำกัด
9. ตรวจการทำงานของไต
BUN
ไม่จำกัด
10. ตรวจการทำงานของตับ
SGPT
ไม่จำกัด
11. ตรวจการทำงานของตับ
SGOT
ไม่จำกัด
12. ตรวจการทำงานของตับ
Alk Phophatase
ไม่จำกัด
13. ตรวจปริมาณคอเลสเตอรอล
Cholesterol
ไม่จำกัด
14. ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์
Triglyceride
ไม่จำกัด
15. ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด
HDL-Cholesterol
ไม่จำกัด
16. ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด
LDL-Cholesterol
ไม่จำกัด
17. ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน
HbA1c
ไม่จำกัด
18. ตรวจระดับกรดยูริค
Uric Acid
ไม่จำกัด
19. ตรวจความปกติของต่อมไทรอยด์
TSH
ไม่จำกัด
20. ตรวจความปกติของต่อมไทรอยด์
FT4
ไม่จำกัด
21. ตรวจความปกติของต่อมไทรอยด์
FT3
ไม่จำกัด
Advance Check Up เลือกได้ 6 หมวด จาก 8 หมวด
หมวด 1 สมอง Limit
1. ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ
Doppler
1 ครั้ง/ปี
หมวด 2 หัวใจ เลือกได้ 2 อย่าง รวมกันไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี Limit
1. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
EST
2 ครั้ง/ปี
2. ตรวจคลื่นเสียงหัวใจ
ECHO
2 ครั้ง/ปี
3. ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือด
ABI
2 ครั้ง/ปี
หมวด 3 มะเร็ง เลือกได้ 4 อย่าง Limit
1. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
Pap Smear by Thin Prep Pap
1 ครั้ง/ปี
2. ตรวจภายในและตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูกระดับ DNA
Thin Perp pap plus HPV DNA
1 ครั้ง/ปี
3. อัลตร้าซาวด์ทางช่องคลอด
U/S TVS
1 ครั้ง/ปี
4. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
Digital Mammogram Or U/S of Breast
1 ครั้ง/ปี
5. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
PSA
ไม่จำกัด
6. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
AEP
ไม่จำกัด
7. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน
CA 19-9
ไม่จำกัด
8. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้
CEA
ไม่จำกัด
9. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม
CA 15-3
ไม่จำกัด
10. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
CA 125
ไม่จำกัด
หมวด 4 ไทรอยด์ Limit
1. อัลตร้าซาวด์ไทรอยด์
US Neck & Thyroid
1 ครั้ง/ปี
หมวด 5 ทางเดินอาหารและตับ เลือกได้ 5 อย่าง Limit
1. ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
HBs Ag & Anti HBs
ไม่จำกัด
2. ตรวจหาว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือไม่
Anti HBc (HBcAb)
ไม่จำกัด
3. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี 
Anti-HCV
ไม่จำกัด
4. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ
Anti HAV IgM
ไม่จำกัด
5. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ
Anti-HAV IgG
ไม่จำกัด
6. ตรวจอุจจาระ เพื่อดูไข่พยาธิ
Stool Examination
ไม่จำกัด
7. ตรวจเลือดที่ปนมาในอุจาระ เพื่อดูภาวะการอักเสบของลำไส้
Occult Blood
ไม่จำกัด
8. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องบน
US Upper Abdomen
2 ครั้ง/ปี
9. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องล่าง
US Lower Abdomen
2 ครั้ง/ปี
หมวด 6 กระดูกและข้อ Limit
1. ตรวจหาความหนาแน่นมวลกระดูก (ข้อสะโพกและกระดูกสันหลัง)
BMD Lumbar Spine Hip
1 ครั้ง/ปี
2. ตรวจข้อเสื่อมทั้งสะโพก เข่า และเท้า
Orthoscanogram
1 ครั้ง/ปี
หมวด 7 CT & MRI เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง Limit
1. ตรวจลักษณะทางกายภาพของสมองด้วยเครื่อง
CT Scan CT Brain
1 ครั้ง/ปี
2. ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณทรวงอก
CT Chest
1 ครั้ง/ปี
3. การตรวจความผิดปกติในช่องท้องส่วนบนหรือส่วนล่าง
CT Upper or Lower
1 ครั้ง/ปี
4. ตรวจหาหินปูนที่บริเวณหลอดเลือดแดงด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
CT Coronary Artery
1 ครั้ง/ปี
5. ตรวจกระดูกสันหลังส่วนเอว ด้วยการเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
MRI Spine 1 Part
1 ครั้ง/ปี
6. ตรวจเอ็กซเรย์สมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
MRI Brain
1 ครั้ง/ปี
หมวด 8 Anti Aging และ Vitamin เลือกได้ 3 อย่างใน 5 อย่าง Limit
1. ตรวจระดับฮอร์โมน เพศชาย
Testosterone
ไม่จำกัด
2. ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด
DHEAs
ไม่จำกัด
3. ตรวจระดับวิตามินดี
Vitamin D
ไม่จำกัด
4. ตรวจระดับวิตามินบี 12
Vitamin B12
ไม่จำกัด
5. การให้วิตามินทางหลอดเลือด
IV Treatment)
1 ครั้ง/ปี
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
• จำหน่ายตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564
• ระยะเวลาในการใช้บริการ
- โปรแกรม Basic Checkup ใช้บริการครั้งแรกไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และใช้บริการได้ภายใน 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้ครั้งแรก
- โปรแกรม Advance Checkup สามารถใช้บริการได้ภายใน 365 วัน หรือ 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการ Basic Checkup ครั้งแรก
• เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง ในการเข้ารับการตรวจครั้งต่อไป ต้องเป็นแพทย์ท่านเดียวกับที่ตรวจโปรแกรม Basic Checkup
• การเข้ารับการตรวจทุกครั้งจำเป็นต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ 038-317-333 ต่อ 4127 (7.00 - 15.00 น.)
• ค่าบริการการเข้าตรวจโปรแกรม
- โปรแกรมราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ค่าบริการรพ. และค่าบริการพยาบาล ในการตรวจครั้งแรกและครั้งที่สองแล้ว
- ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการ ต้องชำระค่าแพทย์บอกผล ตามอัตราดังนี้
- กรณีติดตามผลเฉพาะกลุ่ม Lab ต้องชำระค่าแพทย์ 300 บาท
- กรณีติดตามผลเฉพาะกลุ่ม X-ray และ CT & MRI (1-2 รายการ) ต้องชำระค่าแพทย์ 500 บาท
- กรณีติดตามผลกลุ่ม Lab และ X-ray, CT & MRI ต้องชำระค่าแพทย์ 800 บาท
- โปรแกรมนี้ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติและต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อเนื่องนอกเหนือโปรแกรม จะมีค่าแพทย์ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการพยาบาลตามจริง
• ราคารวมคูปองอาหารและสมุดรายงานผลในครั้งแรกที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
• การเข้าตรวจโปรแกรม Advance Checkup
- (*) รายการตรวจดังกล่าว สามารถเข้ารับบริการได้ จำนวน 1 ครั้งต่อปี (ต่อรายการ)
- (**) รายการตรวจดังกล่าว สามารถเข้ารับบริการได้ จำนวน 2 ครั้งต่อปี (ต่อรายการ)
- (***) หมวดการตรวจหัวใจ สามารถเข้ารับบริการได้ รวมกันไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
• รายการตรวจกลุ่ม CT & MRI ดังกล่าวไม่รวมค่าสารทึบแสง กรณีแพทย์วินิจฉัยให้ทำการฉีดสีเพื่อดูความผิดปกติ ผู้รับบริการต้องชำระเพิ่มเติม (ราคาประมาณ 8,000-15,000 บาท ตามมูลค่าสารทึบแสงที่ใช้ในการตรวจ)
• การให้วิตามินทางหลอดเลือด ในกลุ่ม Anti-aging และ Vitamin มีเงื่อนไขดังนี้
- สูตร Immune Booster ให้บริการเฉพาะโรงพยาบาลพญาไท 1, พญาไท 2, พญาไท 3 และ พญาไท นวมินทร์ เท่านั้น
- สูตร Aura White หรือ สูตร Anti-aging ให้บริการเฉพาะโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
• ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหมวดรายการตรวจได้ กรณีที่ยังเข้ารับบริการไม่ครบ 6 หมวด ภายในระยะเวลา 1 ปี
• หากเข้ารับบริการตรวจครบ 6 หมวดแล้วในครั้งแรก จะไม่สามารถเปลี่ยนหมวดได้ในกรณีแพทย์นัดเพื่อตรวจติดตามผลในครั้งที่ 2
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า