โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อคนไทย

ด้วยการเป็นเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในเครือ BDMS ขอมอบสิ่งดีๆคืนให้กับสังคม ด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพพื้นฐาน ที่ช่วยให้คุณรู้จักสุขภาพของตนเอง ในราคาเพียง 990.-

โปรแกรมตรวจสุขภาพ BDMS CHECK UP

รายการตรวจ
1. การตรวจวัดพื้นฐาน การวัดสัญญาณชีพ การหาค่าดัชนีมวลกาย BP, Pulse, BMI
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด Complete Blood Count (CBC)
3. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด Glycated Hb (HbA1c)
4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
5. ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
6. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL- Cholesterol (Direct) (LDL-C)
7. ตรวจการทำงานของไต Creatinine (Plus GFT)/Blood Urea Nitrogen
8. ตรวจการทำงานของตับ Bilirubin / ALT (SGPT) / AST (SGOT)
9. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด Triglycerides
10. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Examination
11. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-Ray
12. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
13. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
รายงานผลตรวจสุขภาพ (Medical Report)

รายการตรวจเพิ่มราคาพิเศษเมื่อซื้อโปรแกรม BDMS Check Up


คำแนะนำสำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ BDMS CHECK UP

1. โปรแกรมนี้ เหมาะกับผู้รับบริการที่อายุมากกว่า 20 ปี ที่มีสุขภาพแข็งแรง/ ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพ/ ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มทำงาน โดยเป็นการคัดกรองโรคเบื้องต้นในผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
2. สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการตรวจสุขภาพตามรายการที่กำหนด และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้
3. ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ (จิบน้ำเปล่าได้)
4. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 3 วัน หากท่านไม่สามารถมารับการตรวจได้ตามวันนัดหมาย กรุณาติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านเลือกรับบริการ
5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ สำหรับท่านที่นำรหัสอ้างอิง (reference code) มาแสดงเท่านั้น **กรณีไม่นำมาแสดง ท่านจะต้องชำระค่ามัดจำตามราคาชุดตรวจ
6. ผู้รับบริการจะได้รับรายงานผลการตรวจสุขภาพ ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและอื่นๆ ทางอิเล็กโทรนิกส์ ผ่านแอพพลิเคชั่นโรงพยาบาล เท่านั้น (ไม่มีสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพให้ผู้รับบริการ)
7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า