โปรแกรมตรวจสุขภาพ เดือนพฤษภาคม 2565

ลำดับ รายการตรวจ โปรแกรมตรวจสุขภาพ 
สุขภาพดี x2
จ่าย 1 ตรวจได้ถึง 2
สุขภาพดี
1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์  Physical Examination
2 ตรวจวัดสัญญาณชีพ  Vital Sign
3 ตรวจวัดดัชนีมวลกาย  BMI
4 ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็น  Vision Test
5 ตรวจสายตา สั้น ยาว เอียง  Short sight - Long sight Squinting
6 ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง  Height & Weight
7 ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ  Chest X - ray
8 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  Electrocardiogram
9 ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ  Urine Examination
10 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด  Complete Blood Count
11 ตรวจน้ำตาลในเลือด  Fasting Blood Sugar
12 ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล  Cholesterol
13 ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์  Triglyceride
14 ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง  HDL-C
15 ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ  Direct LDL
16 ตรวจการทำงานของไต  Creatinin GFR
17 ตรวจการทำงานของไต  BUN
18 ตรวจการทำงานของตับ  SGOT
19 ตรวจการทำงานของตับ  SGPT
20 ตรวจการทำงานของตับ  Alk. Phosphatase
21 ตรวจเลือดที่ปนมาในอุจาระ  Stool Examination with occult blood
22 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
23 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
24 ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและล่าง  Ultrasound Whole Abdomen  
25 ตรวจหาเชื้อที่ก่อให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร  H-pylori  
26 ตรวจหาค่าระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือด HbA1C  
27 ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid  
  รายงานผลตรวจสุขภาพ  Physical Report
  คูปองรับประทานอาหารเช้า  Breakfast Coupon
  จำนวนรายการตรวจ 23 รายการ 27 รายการ
  ราคา ปกติ 13,626 11,164
  ราคา โปรโมชั่น 3,500 4,500

รายการตรวจเพิ่มโปรแกรมตรวจสุขภาพ เดือนพฤษภาคม 2565

ลำดับ รายการตรวจเพิ่ม  โปรโมชั่น
1 ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วน Bone Density 2 Parts 500
2 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่  CA-125 500
3 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA 500
4 ตรวจคัดกรองไวรัส ABC  HBsAg + Anti HBs + Anti HBc + Anti HCV + Anti HAV 1,100
5 ตรวจหินปูนที่เกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ
ตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดตีบ-ตัน
CT Calcium Scoring
ABI
1,500
6 ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดตีบ-ตัน
ECHO
ABI
1,500
7 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Ultrasound of Breast or Digital Mammogram 1,700
8 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด
Thin Prep Pap Test
Ultrasound of TVS
2,000