โปรแกรมสุขภาพ Protect Your Self ตรวจ 20 รายการ 1,790.-

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจวัดสัญญาณชีพ (Vital Sign) และตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
3. ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็น (Vision Test)
4. ตรวจสายตา สั้น ยาว เอียง (Short sight - Long sight Squinting)
5. ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง (Height & Weight)
6. ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ (Chest x - ray)
7. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
8. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
9. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)
10. ตรวจน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
11. ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล (Cholesterol)
12. ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
13. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง (HDL-C)
14. ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (Direct LDL-C)
15. ตรวจการทำงานของไต Creatinin (GFR)
16. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
17. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
18. ตรวจการทำงานของตับ (Alk. Phosphatase)
19. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
20. ตรวจหาเชื้อที่ก่อให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร (H-pylori)
* รายงานผลตรวจสุขภาพ
** คูปองรับประทานอาหารเช้า (Breakfast Coupon)

รายการตรวจเพิ่มราคาพิเศษเมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ลำดับ รายการ ราคา

1
- ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
- ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
- ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)

990

2
- ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในรังไข่ (Carcinoma-125)
- ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
- ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)

990


3
- ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในรังไข่ (Carcinoma-125)
- ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
- ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
- ตรวจภายในและตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Thin Prep Pap Test)
- ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Mammogram or U/S of Breast)


3,790


4
- ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
- ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)
- ตรวจว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBc)
- ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
- ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ (Anti HAV)


1,190

5
- ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (Free T3)
- ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (Free T4)
- ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH)

990
6 ตรวจหาหินปูนที่เกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Scoring) 1,900
7 ตรวจภาวะกระดูกพรุน (Bone Density 3 Parts) แขน+หลัง+สะโพก 1,000