การทำเด็กหลอดแก้ว

ข้อบ่งชี้ในการทำเด็กหลอดแก้ว IVF / ICSI
ฝ่ายหญิง
1. ท่อนำไข่ผิดปกติ เช่น ท่อนำไข่อุดตัน ท่อนำไข่บวมน้ำ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และท่อนำไข่เสียหาย
2. ฮอร์โมนเพศผิดปกติ ทำให้ไข่ตกไม่ตก ไข่ตกไม่สม่ำเสมอ ไข่ตกไม่เรื้อรัง (แต่ไม่ตั้งครรภ์)
3. พยายามจะมีบุตรมาแล้วมากกว่า 3 ปี โดยไม่ได้ป้องกันด้วยวิธีใดเลย แต่ก็ไม่ตั้งครรภ์


ความสำเร็จของเรา


ทีมแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่


เทคโนโลยีของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก