logo

พร้อมให้บริการตรวจรักษา ผู้ป่วยกรณี อุบัติเหตุฉุกเฉินทุกกรณี โดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการช่วยเหลือผู้ป่วย ให้พ้นภาวะวิกฤติที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องช่วยชีวิตที่ทันสมัย มีระบบการฝึกอบรมทีมงานในเรื่องของการรับผู้ป่วยวิกฤติ และการฟื้นคืนชีพอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้จัดระบบ วางแผนการรองรับอุบัติเหตุหมู่ไว้ตามมาตรฐานสากล และมีการฝึกซ้อมร่วมกับหน่อยงานของรัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และได้ร่วมเป็นเครือข่าย EMS ของกระทรวงสาธารณสุข ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในที่เกิดเหตุและการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ
    
พันธกิจ
ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้ได้รับความปลอดภัย รวดเร็ว ได้มาตรฐานวิชาชีพ

ศักยภาพ
1. โรงพยาบาลได้จัดทีมแพทย์เฉพาะทางเพื่อช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินของผู้ป่วยในแต่ละสาขาตลอด 24 ชม.
- ศัลยแพทย์ทั่วไป
- ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
- ศัลยแพทย์ระบบประสาทและไขสันหลังพร้อมผ่าตัดสมอง 24 ชม.
- อายุรแพทย์
- กุมารแพทย์
- แพทย์เวรห้องฉุกเฉิน
- แพทย์เวรห้องผู้ป่วยวิกฤต

2. มีระบบทางด่วน (Emergency Tract) ทีมแพทย์เฉพาะทางช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน
- สวนหัวใจขยายหลอดเลือด
- ให้ยาละลายลิ่มเลือดในภาวะเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลัน
- ช่วยฟื้นคืนชีพ

3.มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบครัน ได้แก่ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า, เครื่อง EKG Monitor, Pulse Oxymeter, Dinamap (เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ) พร้อมรถฉุกเฉินที่มียาสำหรับช่วยชีวิต
4. มีพยาบาลผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
5. มีห้องสำหรับทำหัตถการเล็กๆ ได้ เช่น ผ่าไฝ, ผ่าฝี, จี้หูด
6. มีรถพยาบาล (Ambulance) พร้อมออกบริการ ภายใน 3 นาที จำนวน 3 คัน สามารถรับส่งผู้ป่วยได้ทั่วประเทศ
7. มีระบบ Trauma Code รองรับอุบัติเหตุหมู่
8. ทีมช่วยเหลือในการเบิกค่ารักษาพยาบาล พรบ. ประจำห้องฉุกเฉิน 24 ชม.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ห้องฉุกเฉิน
อาคาร A ชั้น 1 โทร. 038-317-333 ต่อ 2150 , 2154
หรือ 089-8323711

 • โปรโมชั่นประจำเดือน

 • ค้นหาแพทย์

  เลือกแผนก :
   
  ค้นหารายชื่อแพทย์ :

 • นัดพบแพทย์

  การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงการนัดหมาย ล่วงหน้าเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม