logo
►เปิดให้บริการ 7.30-20.00 น. ทุกวัน

คลินิก ตา ของโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา บริการตรวจรักษา ผู้ป่วยหรือผู้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการมองเห็นปัญหาเกี่ยวกับดวงตา ด้วยเครื่องมือประสิทธิภาพ ทันสมัย มีความเที่ยงตรง มาตรฐานเครื่องมือเทียบเท่าระบบสากล ISO 9001:2000 มีความพร้อมด้วยทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา จักษุวิทยา ซึ่งมีความชำนาญ ในการตรวจรักษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตา อย่างดียิ่ง อาทิ

•ตรวจวัดสายตา ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีความเที่ยงตรง และวัดความสามารถของการมองเห็น ตรวจตาบอดสี
•ตรวจวัดสายตาเพื่อการตัดแว่น
•ตรวจวัดความดันลูกตา
•ตรวจจอประสาทตา
•ตรวจรักษาภาวะกล้ามเนื้อตาผิดปกติ
•ตรวจรักษาอาการ ตาเหล่ ตาเข
•ตรวจรักษาและผ่าตัด ต้อหิน ต้อเนื้อ
•ตรวจรักษา โรคเบาหวานขึ้นตา
•ผ่าตัดสลายต้อกระจก และเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียม
•ผ่าตัดรักษาตาด้วยแสงเลเซอร์ ในกรณีผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอตาระยะลุกลามถุงยึดเลนส์แก้วตาเทียมขุ่นภายหลังการผ่าตัดต้อกระจก
•ตรวจรักษาอาการติดเชื้อในตาทุกประเภท
•ตรวจรักษาภาวะจอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนด

อาการที่ควรปรึกษาจักษุแพทย์
ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตให้ปกติสุข ดังนั้นเมื่อท่านมีปัญหา เกี่ยวกับดวงตา จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ท่านไม่ควรมองข้าม การเสียเวลาไปปรึกษาแพทย์เพียงเล็กน้อย ทำให้ท่านมีโอกาสได้ถนอมการมองเห็นไว้คู่กับชีวิตของท่าน ตลอดไป เพราะการที่มีชีวิตอยู่ในโลกมืดนั้น เป็นความทุกข์ทรมาณอย่างยิ่ง ดังนั้น ทุกท่านไม่ควรละเลยปัญหาของดวงตา และไม่ควรแก้ปัญหาของดวงตาอย่างรู้เท่าไม่ถึงการ ท่านควรมองหาผู้เชี่ยวชาญในการดูแลดวงตาของท่าน
    
•การมองเห็นผิดปกติ เช่น มองเห็นแสงสะท้อนมุมใดมุมหนึ่งในตา เห็นแสงเหมือนดาวในขณะที่ลืมตา ตาพร่า ไม่เห็นความแตกต่างของสี มองใกล้ไม่เห็น มองไม่เห็นในระยะปกติ
•อาการปวดกระบอกตา ปวดศีรษะเป็นประจำ
•ตาโปนไม่ทราบสาเหตุ
•มีก้อนในตา
•มีจุดขาวในตาดำ
•ตาแดง มีขี้ตา
•ขนตาเข้าแทงในตา
•ตาแห้ง ไม่มีน้ำตา หรือน้ำตาไหล
•เปลือกตาแดง อักเสบ
•มีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา เช่น สารเคมี เศษดิน หิน หรือของแข็งเข้าตา
•เป็นโรคเบาหวาน
•ตาเด็กคลอดก่อนกำหนด

ต้อหิน (Glaucoma) เป็นสาเหตุตาบอดอันดับที่สองในโลก และประเทศไทยยังเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของโรคตาบอดที่รักษาไม่ได้ จำนวนประชากรที่ตาบอดทั่วโลก 4.5 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นถึง 11.2 ล้านคนในปี ค.ศ.2020 ในประเทศที่เจริญแล้วเกือบครึ่งที่ยังไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคนี้ และในประเทศไทย อาจมีคนที่เป็นต้อหินแต่ไม่ทราบว่าตนเองเป็นอยู่สูงถึง 90% คุณทราบได้อย่างไรว่าคุณไม่เป็นหนึ่งในนั้น

 


ต้อหินคืออะไร
คือโรคที่มีความผิดปกติของขั้วประสาทตา ทำให้ขั้วประสาทตาถูกทำลายเป็นรอยหวำลึก โดยทั่วไปขั้วประสาทตาของคนปกติจะมีรอยหวำขนาดประมาณไม่เกิน 50 % ของขนาดขั้วประสาทตาทั้งหมด แต่ในคนที่เป็นต้อหิน เนื้อขั้วประสาทตาจะถูกทำลายเป็นรอยหวำใหญ่กว่านั้น

 


สาเหตุเกิดจาก

 

สาเหตุที่ทำให้เกิดการทำลายของขั้วประสาทตามีหลายอย่าง ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ ระดับความดันลูกตาที่สูงเกินกว่าค่าปกติ (ปกติโดยเฉลี่ย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 21 มม.ปรอท) ความดันที่สูงขึ้นผิดปกตินี้จะก่อให้เกิดแรงกดที่ขั้วประสาทตา ทำให้ขั้วประสาทตาถูกทำลาย เมื่อขั้วประสาทตาถูกทำลายมากขึ้นเรื่อย ๆ จากความดันที่สูง ผู้ป่วยจะค่อย ๆ สูญเสียการมองเห็นไปอย่างช้า ๆ โดยจะเสียจากบริเวณรอบนอกก่อน หรือที่เราเรียกว่าลานสายตา เนื่องจากการผิดปกติของการมองเห็นในต้อหินเริ่มต้นจากลานสายตาจากด้านนอกเข้าหาด้านใน จึงทำให้ผู้ที่เป็นโรคนี้ในระยะแรก อาจจะไม่สังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้

 

 


ทำไมคนไข้ต้อหินจึงมีความดันลูกตาสูงกว่าคนทั่วไป
ลักษณะปกติของลูกตาจะมีการหมุนเวียนของน้ำภายในลูกตาอย่างสมดุลผ่านทางระบายน้ำบริเวณมุมตาดำ (trabecular meshwork) คนไข้ต้อหินมีความผิดปกติที่ทางระบายน้ำนี้ ลักษณะการผิดปกติแบ่งเป็นสองชนิด

1. ต้อหินมุมเปิด
2. ต้อหินมุมปิด

ใครบ้างที่เสี่ยง
• ผู้ที่อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป
• บุคคลที่มีประวัติญาติพี่น้องเป็นโรคต้อหิน
• ผู้เป็นเบาหวาน
• สายตาสั้นหรือยาวมาก ๆ
• เคยมีประวัติได้รับอุบัติเหตุ หรือเคยผ่าตัดทางตา
• เป็นโรคเรื้อรังบางอย่างทางตา เช่น ม่านตาอักเสบ
• ซื้อยาหยอดตาพวกสเตียรอยด์มาใช้เองเป็นประจำ

การรักษาโรคต้อหิน : จุดประสงค์คือเพื่อลดความดันลูกตาลง ซึ่งทำได้โดยวิธี
• ยาหยอด หรือยารับประทาน
• การยิงเลเซอร์
• การผ่าตัดลดความดันลูกตา

อย่างไรก็ตาม โรคต้อหินแต่ละชนิดในแต่ละคน จะตอบสนองต่อวิธีการรักษา แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงควรพบจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวางแผนการรักษาเฉพาะสำหรับผู้ป่วยเป็นราย ๆ ไป การป้องกันและรักษาโรคต้อหินที่ดีที่สุด คือ การตรวจตาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สำหรับคนที่มีความเสี่ยง เพื่อที่จะได้ทำการรักษาตั้งแต่ระยะแรก ๆ เป็นการป้องกันการตาบอดจากโรคต้อหินได้ดีที่สุด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
แผนกจักษุ
อาคาร A ชั้น 3 โทร. 038-317-333 ต่อ 2347 , 2348
หรือ 088-5000206

 • โปรโมชั่นประจำเดือน

 • ค้นหาแพทย์

  เลือกแผนก :
   
  ค้นหารายชื่อแพทย์ :

 • นัดพบแพทย์

  การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงการนัดหมาย ล่วงหน้าเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม