logo

ศูนย์บริการลูกค้าต่างประเทศ มีเจ้าหน้าที่ ที่เป็นเจ้าของภาษาคอยบริการ อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน 24 ชั่วโมง ซึ่งทำหน้าที่เป็นล่าม ผู้มีประสบการณ์มีความเข้าใจ ในการช่วยสื่อสารศัพท์ทางการแพทย์ ให้ผู้รับบริการ เพื่อประสิทธิภาพของการรักษาพยาบาล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
แผนกบริการลูกค้าต่างประเทศ
อาคาร A ชั้น 1 โทร. 038-317-333 ต่อ 2425
หรือ 087-1000990

 • โปรโมชั่นประจำเดือน

 • ค้นหาแพทย์

  เลือกแผนก :
   
  ค้นหารายชื่อแพทย์ :

 • นัดพบแพทย์

  การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงการนัดหมาย ล่วงหน้าเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง

  อ่านเพิ่มเติม