logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาล

    7 พฤษภาคม 2558 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชามอบเงิน 10,000 บาท ให้แก่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ณ ประเทศเนปาล ในนามของรัฐบาลไทย โดยมอบหมายให้คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคมโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา และ คุณรุ่งทิพา กระชั้น ผู้จัดการส่วน Manage Care พร้อมคณะเป็นตัวแทนในการมอบเงินในครั้งนี้ โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับมอบ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงงานจังหวัดระยอง