logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาลวันรวมน้ำใจชาวชลบุรี

    8 พฤษภาคม 2558 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชามอบเงิน 20,000 บาท เนื่องในงานวันรวมน้ำใจชาวชลบุรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศ เนปาล โดยมอบหมายให้คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคมโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาพร้อมคณะเป็นตัวแทนในการมอบ เงินในครั้งนี้ โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รับมอบ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดชลบุรี