logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาลในงานเทศกาลกินเจเมืองศรีราชา

    เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้คุณจีระนันท์ กาหลง รักษาการผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการขอบคุณที่ทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้ร่วมสนับสนุนให้ประชาชนมี สุขภาพที่ดี โดยร่วมออกบูธในงาน“เทศกาลกินเจเมืองศรีราชา อิ่มบุญ อิ่มใจ เทิดไท้มหาราชันย์ ประจำปี 2558” ณ โรงเจเช็งฮกตั๊ว ศรีราชา