logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา

    6 พฤศจิกายน 2558 คุณมณีนาฏ พัฒนกูล ผู้อำนวยการบริหาร และ คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคมโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาพร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช ระหว่างวันที่ 6-14 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา