logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชามอบทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนศรีราชา

    12 พฤศจิกายน 2558 นายแพทย์ธนาคม แมนธนาคม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคมโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ให้แก่นักเรียนเรียนดีและมีความประพฤติดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีราชา ณ หอประชุมโรงเรียนศรีราชา