logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมอวยพรวันเกิดท่านสนธยา คุณปลื้ม

    นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา คุณมณีนาฏ พัฒนกูล ผู้อำนวยการบริหาร และคุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคม พร้อมคณะร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 52 ปี ที่บ้านแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558