logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาใส่ใจสุขภาพยกขบวนร่วมสนับสนุนกิจกรรม “Khaokheow 10 The Most Fun Zoo Running”

    โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาใส่ใจสุขภาพยกขบวนร่วมสนับสนุนกิจกรรม “Khaokheow 10 The Most Fun Zoo Running” โดยมี นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา และคุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคม เป็นผู้นำทีมครอบครัวพญาไท ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ พร้อมทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาลและรถพยาบาลประจำจุด เพื่อปฐมพยาบาลให้แก่นักวิ่งที่เข้าร่วมรายการแข่งขันทุกท่าน ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี