logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

    12 เมษายน 2559 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ประจำปี 2559 เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์สืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยที่ดีงาม นำโดยนายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการแพทย์ คุณมณีนาฎ   พัฒนกูล ผู้อำนวยการบริหาร แพทย์ พยาบาลและพนักงานเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร เพื่อเป็นการแสดงความคาราวะต่อผู้อาวุโสที่มีอุปการคุณต่อโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาด้วยดีเสมอมา เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย ภายหลังพิธีการรดน้ำขอพรทางโรงพยาบาลได้ทำการมอบของขวัญให้แก่คุณศิริพร อารีย์ราช ผู้สูงอาวุโสที่เข้าร่วมพิธีรดน้ำ ซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันที่ 12 เมษายน โดยปแบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความผูกพัน ระหว่างครอบครัวผู้มาใช้บริการกับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา สร้างความประทับใจให้กับผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมาก