logo
  • โรงพญาบาลพญาไทศรีราชาร่วมให้การสนับสนุนของรางวัล งานประเพณีบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจักสานพนัสนิคม

    6 พฤษภาคม 2558  โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ร่วมให้การสนับสนุนของรางวัลสำหรับงานประเพณีบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจักสานพนัสนิคมประจำปี 2559 ระหว่างวันที่  6 – 8 พฤษภาคม2558 โดยมีนางสาวองค์อร วงค์เวียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังร่วมเดินขบวนส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยมีการแจกคูปองตรวจสุขภาพมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 3,000 ใบ ให้กับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชามอบให้กับประชาชนชาวชลบุรีอย่างต่อเนื่อง