logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมสนับสนุนการแข่งขันพัทยาไตรกีฬาประจำปี 2559

    เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2559 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในงานแข่งขันไตรกีฬาเมืองพัทยา 2559 โดยสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่พยาบาลเตรียมรับการปฐมพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมรถพยาบาล เพื่อดูแลการบาดเจ็บของผู้เข่าแข่งขัน ณ บริเวณสถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 (เมืองพัทยา) ตั้งแต่เวลา 03.00 – 12.00 น. ภายในงานมีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,700 คน