logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดโครงการ “ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

     เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา พร้อมทั้งคุณมณีนาฎ พัฒนกูล ผู้อำนวยการบริหาร และคุณหฤทัย สุรินทร์แก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล มอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนักงานโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวพนักงาน ในโครงการ “ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน” ตลอดจนปลูกฝังให้ลูกหลานชาวพญาไทศรีราชา ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ขยันและหมั่นเพียรเพื่อเติบโตเป็นคนดีของสังคม