logo
  • มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ โรงเรียนชลกัลยานุกูล ในพิธีไหว้ครู

    (16 มิถุนายน 2559) วันนี้นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้ คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคมพร้อมคณะ เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน ทรัพย์ ณ โรงเรียนชลกัลยานุกูล ในพิธีไหว้ครู “ลูกชลกันยา กตัญญุตา บูชาครู” 2559 เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชน และเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน