logo
  • ร่วมพิธีเปิดโครงการเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งและอุปกรณ์บริหารร่างกายกลางแจ้ง ณ สวนสุขภาพเกาะลอย อ.ศรีราชา

    (16 มิ.ย. 59) นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคม และคุณจีระนันท์ กาหลง ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งและอุปกรณ์บริหารร่างกายกลาง แจ้ง ณ สวนสุขภาพเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด ให้กับผู้เข้าร่วมพิธีเปิด