logo
  • ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ นายภัครธรณ์ เทียนไชย เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี

    1 ตุลาคม 2559 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้มอบหมายให้คุณมณีนาฎ พัฒนกูล ผู้อำนวยการบริหาร และคุณฉวีวรรณ อัตตนาถที่ปรึกษางานสังคมโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ นายภัครธรณ์ เทียนไชย เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี