logo
  • ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดราฎร์นิยมธรรม อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี

    นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา นำคณะผู้บริหาร คณะผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดราฎร์นิยมธรรม อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อนำรายได้มาปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาอุโบสถที่ชำรุดให้ใช้งานได้ดีต่อไป พร้อมทั้งได้สนับสนุนรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมทอดกฐินสามัคคี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย