logo
  • ร่วมงาน " ๙ ความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ " โดยประกาศเจตนารมณ์ให้คำสัตย์ปฏิญาณตนจักทำความดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

    22 พฤศจิกายน 2559 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชามอบหมายให้ คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคมพร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้จัดการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชากว่า 30 ท่าน ร่วมงาน " ๙ ความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ " โดยประกาศเจตนารมณ์ให้คำสัตย์ปฏิญาณตนจักทำความดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสำรวมจิตภาวนา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี