logo
  • ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนกลางตลาดสดเมืองศรีราชา

    7 มกราคม 2560 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้ คุณจีระนันท์ กาหลง ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนกลางตลาดสดเมืองศรีราชา เมื่อวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา