logo
  • วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 บริเวณ ชั้น 3 ศูนย์กุมารเวชกรรม และ หอพักผู้ป่วยในแผนกเด็ก

    วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 บริเวณ ชั้น 3 ศูนย์กุมารเวชกรรม และ หอพักผู้ป่วยในแผนกเด็ก ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.โดยภายในงานมีมาสคอตตัวการ์ตูนมินเนี่ยนสุดน่ารัก มามอบของขวัญพร้อมร่วมถ่ายภาพกับน้องๆ เป็นการสร้างสีสันและบรรยากาศความอบอุ่นในวันเด็กปีนี้ ทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมสนับสนุนให้น้องๆมีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน แข็งแรง สมดังคำขวัญประจำวันเด็ก 2560 " เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"