logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหม้อหุงข้าวจำนวน 30 ใบ มูลค่า 15,300 บาท เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    18 มกราคม 2560 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคม และคุณจีระนันท์ กาหลง ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบหม้อหุงข้าวจำนวน 30 ใบ มูลค่า 15,300 บาท เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาประชาคมศรีราชา (หลังเล็ก)