logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบน้ำดื่ม 1000 ขวด และร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของทางเครือโรงพยาบาลพญาไท ร่วมกับมูลนิธิ One Love เร่งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

    19 มกราคม 2560 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้ตระหนักถึงความทุกข์ยากของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมอบหมายให้แพทย์หญิงอุบลพรรณ วีระโจง แพทย์ประจำแผนกประกันสังคมโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาเป็นตัวแทน มอบน้ำดื่ม 1000 ขวด และร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของทางเครือโรงพยาบาลพญาไท ร่วมกับมูลนิธิ One Love เร่งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีหน่วยแพทย์ จำนวน 2 แห่ง คือโรงเรียนบ้านเขาพังไกร ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และ โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง บ้านแหลมราษฎร์ ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างดีที่สุด