logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดบรรยายความรู้ โดยแพทย์หญิงฐิติมา คุรุพงศ์ กุมารแพทย์โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ในหัวข้อเรื่อง “พัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย”

    25 มกราคม 2559 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดบรรยายความรู้ โดยแพทย์หญิงฐิติมา คุรุพงศ์ กุมารแพทย์โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ในหัวข้อเรื่อง “พัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย” พร้อมด้วยคุณวราพร คำมา นักจิตวิทยาคลินิกพัฒนาการเด็ก ในกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดยภายในงานมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมและซักถามปัญหาด้านพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กก่อนเข้าวัยเรียนด้วยความสนใจเป็นจำนวนมาก