logo
  • เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชามีความประสงค์ทำลายแฟ้มประวัติและฟิลม์เอกซเรย์ของผู้ป่วยที่มารับการรักษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538-2554

    เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชามีความประสงค์ทำลายแฟ้มประวัติและฟิลม์เอกซเรย์ของผู้ป่วยที่มารับการรักษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538-2554 และขาดการติดต่อกับโรงพยาบาล ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หากผู้ที่เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชามีความประสงค์จะเก็บประวัติและฟิล์มเอกซเรย์ของท่านไว้ กรุณาติดต่อที่แผนกต้อนรับ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. โทร.038-317-333