logo
  • ร.พ.พญาไทศรีราชาร่วมยินดี ผกก. สวป. สว.จร. เข้ารับตำแหน่ง

    16 มิถุนายน 2560 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้มอบหมายให้คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานสังคม คุณนัยน์ปพร เรืองนวมดี ผู้จัดการแผนกขาย และคุณจีระนันท์ กาหลง ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ พ.ต.อ. เรืองศักดิ์ บัวแดง เข้ารับตำแหน่งผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรศรีราชา พ.ต.ท. ศิริศักดิ์ วงษ์วิวัฒน์ เข้ารับตำแหน่งสารวัตรป้องกันและปราบปราม และร.ต.อ. วิศวะ เสน่หา เข้ารับตำแหน่งสารวัตรจราจร