logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมพิธีเปิดงาน การประชุมทางวิชาการด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4 (มหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง)

    (2 ส.ค.60) นพ.ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้ คุณจีระนันท์ กาหลง ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดงาน การประชุมทางวิชาการด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4 (มหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง) และเป็นตัวแทนรับประกาศนียบัตร จากนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.) ในโอกาสที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมให้การสนับสนุนบริการนวัตกรรมด้านสุขภาพ การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจด้วยระบบดิจิตอล ทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและบริการได้ตั้งแต่วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี