logo
  • ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 84 ปี มณฑลทหารบกที่ 14

    16 สิงหาคม 2560 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคม ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 84 ปี มณฑลทหารบกที่ 14 โดยมี พลตรี ยุทธชัย เทียรทอง เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 เป็นผู้รับมอบ