logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส ณ ห้องพักผู้ป่วยใน เนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

    13 เมษายน 2561 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส ประจำปี 2561 เนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยที่ดีงาม นำโดยคณะผู้จัดการ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรดน้ำขอพรผู้อาวุโสภายในห้องพักผู้ป่วยใน บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความผูกพัน ระหว่างครอบครัวผู้มาใช้บริการกับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้ารับการรักษาและครอบครัวอย่างมาก