logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ร่วมเดินขบวนแห่ประเพณีกองข้าวศรีราชา 2561

    คุณมณีนาฎ พัฒนกูล ผู้อำนวยการบริหาร และคุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคมโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา นำคณะผู้จัดการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมสืบสานประเพณีกองข้าวศรีราชา โดยในปีนี้ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้จัดขบวนภายใต้แนวความคิดจากเรื่องบุพเพสันนิวาส ได้แบ่งขบวนออกเป็น2ภพ คือภพในสมัยอยุธยา และภพปัจจุบัน โดยมีความเชื่อว่าการที่เรามาพบกัน มาร่วมกันสืบสานประเพณีในวันนี้นั้น ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นเพราะบุพเพสันนิวาส ที่เรานั้นได้เคยทำสิ่งดีร่วมประเพณีกองข้าวกันมาในทุกๆภพและเราชาวพญาไทและชาวศรีราชาจะร่วมกันสานต่อประเพณีนี้ต่อไปสู่รุ่นลูกหลานของเรา . ซึ่งในปีนี้ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการประกวดตกแต่งรถประเภทความคิด รางวัลชมเชยจากการประกวดขบวนแห่ และได้รับรางวัลการแต่งกายสวยงาม อีก 4 รางวัล