logo
  • รพ.พญาไทศรีราชา คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี2018

    นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับรางวัล Aon Best Employers Thailand 2018 รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างความผูกพันของบุคลากร ด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยโรงพยาบาลพญาไทศรีราชามุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขให้กับบุคลากร และเมื่อบุคลากรมีความสุข ก็จะสร้างสรรค์การทำงานและการบริการที่ดียิ่งขึ้นไป