logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

    วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 บริเวณ ชั้น 3 ศูนย์กุมารเวชกรรมและหอพักผู้ป่วยในแผนกเด็ก ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. . ภายในงานมีมาสคอตไดโนเสาร์สุดน่ารัก มามอบของขวัญพร้อมร่วมถ่ายภาพกับน้องๆ เป็นการสร้างสีสันและบรรยากาศความอบอุ่นในวันเด็กปีนี้ . นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กกับทางอำเภอศรีราชา โดยได้มีการแจกของขวัญ และจัดกิจกรรมระบายสีให้กับน้องๆ ณ ศาลาประชาคม อีกด้วย . ทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมสนับสนุนให้น้องๆเป็นเยาวชนที่มีจิตอาสาที่ดี สมดังคำขวัญประจำวันเด็ก 2562 " เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ "