logo
  • ร่วมงานรำลึก 166 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 20 ของชาวเกาะสีชัง

    โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ร่วมงานรำลึก 166 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 20 ของชาวเกาะสีชัง

    วันที่ 20 กันยายน 2562 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา มอบหมายให้ คุณนภสร พันทอน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ คุณกิ่งกาญจน์ โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันรำลึก 166 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 20 ณ บริเวณลานพระบรมรูป พระจุฑาธุช-ราชฐาน เกาะสีชัง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพ และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ผู้ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาวเกาะสีชังและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะสีชังให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน10,000บาท โดยมี นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง เป็นผู้รับมอบ