logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เข้าร่วมงาน มหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่6 ตอน “ห่วงใยพ่อ ห่างไกลโรค”

    นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้ คุณจีระนันท์ กาหลง ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทางการตลาด เข้าร่วมงานมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 6 ตอน “ห่วงใยพ่อ ห่างไกลโรค” และเป็นตัวแทนรับใบประกาศนียบัตร ในโอกาสที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ร่วมให้การสนับสนุนบริการนวัตกรรมด้านสุขภาพ โดยเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีวันสำคัญ คือวันพ่อ ทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จึงได้จัดให้มีบริการตรวจประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจด้วยระบบดิจิตอล ตรวจวัดประเมินไขมันใต้กล้ามเนื้อ การตรวจวัดความดัน และให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร๊