logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมงานเปิดตัวโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี

    เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคม เป็นตัวแทนร่วมมอบดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความยินดี โดยมีนายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)เป็นผู้รับมอบ เนื่องในวันเปิดโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรีอย่างเป็นทางการ พร้อมร่วมถ่ายรูปที่ระลึกกับนายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีด้วยเช่น กัน