logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้คุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคม พร้อมคณะเป็นตัวแทน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชา พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของพสกนิกรใน นามโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา