logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา

    เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้คุณศิริกาญจน์ เต่าทอง ผู้จัดการแผนกฉุกเฉิน คุณบัญชา จรัสทิพย์มณี ผู้จัดการแผนก พ.ร.บ. และคุณจีระนันท์ กาหลง ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์  เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์แผ่นเลื่อนตัวคนไข้จำนวน 4 แผ่น มูลค่า 24,000 บาท เพื่อใช้ในการรองรับเคสอุบัติเหตุ ให้แก่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา โดยคุณมาโนชย์ อุ่นตระกูลทอง ประธานหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา มอบหมายให้คุณคำนึง ไขรัศมี เลขาธิการหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาเป็นผู้รับมอบแทน